UNIVERSITETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA NË FERIZAJ

SMU - Sistemi i Menaxhimit Universitar

                 

00

Ditë

00

Hrs

00

Mins

00

secs

Aplikimi online

Aplikoni online për pranim në universitetAplikimi online për diplomë

Aplikoni online për diplomë.Aplikimi për transfer

Aplikoni online për t'u transferuar në Universitetin e Ferizajit


Pagesat

Shkarkoni fletëpagesat për të gjitha llojet e pagesave.booked.net